POHOSTENIE NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

Pekáreň TIWA začala svoju pekárenskú výrobu v roku 1992

ako malá prevádzka s tromi zamestnancami.


V súčasnom období firma zamestnáva 40 zamestnancov a je vybavená novými a modernými technologickými zariadeniami.


Chlieb značky TIWA má vlastnú receptúru, čím je jeho chuť jedinečná a tradičná.

Okrem chleba firma ponúka rôzne druhy pečiva, zákusky a torty,

pričom sa neustále snaží prispôsobovať požiadavkám zákazníka.


Spoločnosť ponúka svoje výrobky pre každého a predaj zabezpečuje prostredníctvom svojich 5 kamenných predajní, 3 bufetov a jednej pojazdnej predajne. Výrobky TIWA nájdete aj v obchodnej sieti COOP Jednota Krupina s.d., Kaufland v.o.s.

a ďalších prevádzkach lokálnych obchodov v okrese Veľký Krtíš a Lučenec.


Instagram
Facebook